Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Akcent” w GX

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej "Akcent" w GX