Diuna Ostrowski, Przejścia / zrzuty, 2019

Diuna Ostrowski, Przejścia / zrzuty, 2019